ZİYARET KURALLARI

  CEZA ve GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN(KANUN NUMARASI 5275)

  Ziyaret ve görüşlerde uyulacak esaslar

  Madde 86- (1) Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği için alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler.

  (2) Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.

  (3) Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumlarına girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır.

  (4) Ceza infaz kurumlarına giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.

  (5) Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan her türlü eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.

  (6) Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulurlar.

  (7) Aramalarda insan onuruna saygı esastır.

  (8) Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği hükümler saklıdır.

  BAYRAM VE RESMİ GÜNLERİN AÇIK GÖRÜŞLERİNDE HÜKÜMLÜ/TUTUKLULARIN ANNESİ, BABASI, EŞİ, ÇOCUĞU, KARDEŞİ, TORUNU, BÜYÜKANNESİ VE BÜYÜKBABASI İLE GÖRÜŞEBİLİR.

  18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ANNE VEYA BABASI OLMADAN GÖRÜŞME YAPTIRILAMAZ. ÇOCUĞUN ANNE YADA BABASI KURUMA GELİP DİLEKÇE VERDİKTEN SONRA HÜKÜMLÜ/TUTUKLU İLE GÖRÜŞME YAPTIRILABİLİR.

  KURUMA GELİRKEN YANLARINDA EŞYA DOLAPLARI İÇİN ASMA KİLİT GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

  HÜKÜMLÜ/TUTUKLULAR EN FAZLA TOPLAM(ÇOCUK DAHİL) 6(ALTI) KİŞİ İLE GÖRÜŞEBİLECEKTİR.

  HÜKÜMLÜ/TUTUKLULAR GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ DIŞINDA GÖRÜŞTÜRÜLEMEMEKTEDİR.

  Adres

  İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bahçedere Mahallesi No: 63-29 Yenişakran / Aliağa / İZMİR

  Telefon

  0 232 618 10 32-33-34

  Fax: 0 232 618 10 31

  E-Posta

  izmir.3nttcikisaretadalet.gov.tr